Note 8
Mellomregnskap Arbeids- og Sosialdepartementet (ASD)

20182017
Avregning med statskassen - departementets tilgodehavende pr. 01.019 244 2279 244 227
Differanse tilskudd for året--
Sum:BLUE:9 244 2279 244 227
Hvorav beholdes som buffer til neste år9 244 2279 244 227
Sum:BLUE:9 244 2279 244 227