Ledelse og organisasjon

Pensjonstrygden for sjømenn ledes av et styre på fem medlemmer, hvorav fire medlemmer er oppnevnt etter forslag fra arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner. Arbeids- og sosialdepartementet utpeker styrets leder. Virksomheten har 24 ansatte fordelt på fem avdelinger direkte underlagt direktøren. Administrasjonen har kontorer i Nedre Vollgate 11 i Oslo. I 2018 har det vært endring i virksomhetens ledelse. Line Wattø Larsen, leder av Medlem og marked, gikk ut i svangerskapspermisjon. Hanne Willoch, fagsjef i PTS, gikk inn som fungerende avdelingsleder.

Rune Håland

Leder for Økonomi- og Virksomhetsstyring

Er utdannet økonom fra BI, med påbygning innen blant annet strategi og revisjon. Han har tidligere jobbet blant annet som økonomi- og IKT sjef i Retura Norge AS, og Konsernregnskapssjef i Brødrene Dahl AS. Han begynte i PTS i 2008.

Hanne Willoch

Fungerende leder for Medlem og Marked

Er utdannet jurist fra universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet som seniorrådgiver i NAV Arbeids -og velferdsdirektoratet. I 2012 begynte hun i stillingen som fagsjef i PTS.

Geir Bø

Direktør

Er utdannet siviløkonom og har vært direktør i Pensjonstrygden for sjømenn siden 2009. Han kom da fra stillingen som direktør for Bedriftskunder og medlem i toppledelsen i Statens Pensjonskasse. Før dette var han avdelingsdirektør i Sparebankens Kredittselskap AS (DNB). Han har også erfaring fra finansmiljø i internasjonalt industrikonsern, samt databransjen.

Linn Iren Humlekjær

Leder for IT

Cand. Philol. innen Artificial Intelligence fra Universitetet i Oslo, og Executive Master of Management fra BI. Humlekjær har lang erfaring som prosjektleder. I tillegg har hun blant annet jobbet som systemutvikler og arkitekt for Statens Pensjonskasse, og seksjonssjef for IT-anskaffelser i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun begynte i PTS i 2012 som prosjektleder. Etter omorganisering av PTS i 2014 gikk hun inn i stilling som leder for ny IT-avdeling.

Catherine Nicolaissen

Leder for Administrasjon og HR

Cand. mag fra Universitetet i Oslo, med etterutdanning i prosjektledelse fra BI. Hun har lang erfaring fra HR-området, blant annet som rådgiver i Aetat Oslo og Akershus og seniorrådgiver i NAV Akershus hvor hun også var teamleder og fagansvarlig for HR-funksjonen. Hun kom til PTS i 2009.

Niklas Jacob Søberg

Leder for Pensjon og rettigheter

Cand. Polit. fra Universitet i Bergen. Før han kom til PTS i 2008 som saksbehandler jobbet han med pensjon i NAV, blant annet ved NAV Pensjon. I 2014 ble han seniorrådgiver og fagressurs i forbindelse med utviklingen av nytt saksbehandlersystem, og i februar 2016 gikk han inn i stillingen som leder for Pensjon og rettigheter.

Rune Håland

Leder for Økonomi- og Virksomhetsstyring

Er utdannet økonom fra BI, med påbygning innen blant annet strategi og revisjon. Han har tidligere jobbet blant annet som økonomi- og IKT sjef i Retura Norge AS, og Konsernregnskapssjef i Brødrene Dahl AS. Han begynte i PTS i 2008.

Hanne Willoch

Fungerende leder for Medlem og Marked

Er utdannet jurist fra universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet som seniorrådgiver i NAV Arbeids -og velferdsdirektoratet. I 2012 begynte hun i stillingen som fagsjef i PTS.

Geir Bø

Direktør

Er utdannet siviløkonom og har vært direktør i Pensjonstrygden for sjømenn siden 2009. Han kom da fra stillingen som direktør for Bedriftskunder og medlem i toppledelsen i Statens Pensjonskasse. Før dette var han avdelingsdirektør i Sparebankens Kredittselskap AS (DNB). Han har også erfaring fra finansmiljø i internasjonalt industrikonsern, samt databransjen.

Linn Iren Humlekjær

Leder for IT

Cand. Philol. innen Artificial Intelligence fra Universitetet i Oslo, og Executive Master of Management fra BI. Humlekjær har lang erfaring som prosjektleder. I tillegg har hun blant annet jobbet som systemutvikler og arkitekt for Statens Pensjonskasse, og seksjonssjef for IT-anskaffelser i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun begynte i PTS i 2012 som prosjektleder. Etter omorganisering av PTS i 2014 gikk hun inn i stilling som leder for ny IT-avdeling.

Catherine Nicolaissen

Leder for Administrasjon og HR

Cand. mag fra Universitetet i Oslo, med etterutdanning i prosjektledelse fra BI. Hun har lang erfaring fra HR-området, blant annet som rådgiver i Aetat Oslo og Akershus og seniorrådgiver i NAV Akershus hvor hun også var teamleder og fagansvarlig for HR-funksjonen. Hun kom til PTS i 2009.

Niklas Jacob Søberg

Leder for Pensjon og rettigheter

Cand. Polit. fra Universitet i Bergen. Før han kom til PTS i 2008 som saksbehandler jobbet han med pensjon i NAV, blant annet ved NAV Pensjon. I 2014 ble han seniorrådgiver og fagressurs i forbindelse med utviklingen av nytt saksbehandlersystem, og i februar 2016 gikk han inn i stillingen som leder for Pensjon og rettigheter.