Note 4
Andre fordringer

Kortsiktige fordringer20182017
Forskudd (lån)14 09532 899
Forskudd pensjonsutbetalinger35 42543 300
Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader2 187 735426 722
Sum forskuddsbetalte kostnader2 237 255502 921
:BLUE:Sum andre kortsiktige fordringer2 237 255502 921