Note 10
Skyldige offentlig avgifter

20182017
Forskuddstrekk skatt27 314 32027 266 455
Skyldig arbeidsgiveravgift418 121380 603
Påløpt arbeidsgiveravgift av avsetning feriepenger239 069233 927
Utgående mva.2097 553
Sum skyldige offentlige avgifter:BLUE:27 971 72027 888 538