Note 5
Investeringer i finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi

AndelerAnskaff. kostUrealisert avkastningBalanseført verdiVirkelig verdi
Obligasjon Norge
Alfred Berg Obligasjon:IN:16207419 287 377-268 47619 018 89419 018 894
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst:IN:1789119 269 180-237 18319 032 00019 032 000
DNB Obligasjon (III):IN:188719 268 237-253 16119 015 08219 015 082
Nordea Obligasjon III:IN:1920919 220 827-184 08719 036 73319 036 733
DNB obligasjon 20 (II):IN:1954819 076 169-57 39319 018 78719 018 787
DNB obligasjon 20 (III):IN:1917418 883 553138 62719 022 17119 022 171
DNB Kredittobligasjon:IN:1816419 296 164-296 04019 000 11519 000 115
DNB Obligasjon (I):IN:173619 203 557-194 85919 008 76419 008 764
Obligasjon Global
KLP Obligasjon Global II:IN:1323114 887 546-511 01614 375 66714 375 667
Payden Global Short Bond Fund:IN:456064 859 37818 0744 878 2914 878 291
Aksjefond Norge
Arctic Norwegian Equities Class D:IN:32876 129 114-80 1946 048 9206 048 920
Danske Invest Norske Aksjer Inst I:IN:9626 300 000-272 6306 027 3706 027 370
KLP AksjeNorge Indeks II:IN:28406 066 653-6 2206 060 4336 060 433
Aksjefond Global
KLP AksjeVerden Indeks:IN:11703 219 015-65 3923 153 6233 153 623
Pengemarked
Holberg Likviditet:IN:219872 231 169-5 5582 225 6032 225 603
Storebrand Likviditet:IN:2562 558 749-9812 557 7682 557 768
Balanseført verdi 31.12.:BLUE:-199 756 688-2 276 489197 480 221197 480 221

Kredittrisiko i PTS’ portefølje er definert som risiko for at utsteder av obligasjoner skal misligholde betaling av renter og hovedstol. PTS ønsker en lav kredittrisiko i porteføljen, og har dermed valgt en relativt høy andel statsobligasjoner.

Likviditetsrisiko vil være risikoen for at PTS ikke får solgt seg ut av en gitt investering på et gitt tidspunkt. Porteføljen består av aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, som normalt har relativt høy likviditet.

Investeringsstrategien tillater en maks aksjeandel på 10 %. Markedsrisikoen og tapspotensialet er således lavt.

Grunnfondet ble fra 01.01.2018 overført til Reguleringsfondet, og er nå under aktiv forvaltning.

PTS har et eget reglement for forvaltning av fondet, fastsatt ved kgl.res. av 3. november 1995.

Realisert avkastning på investeringerRealisert avkastning på solgte fond (påløpte renter ved kjøp og salg)Påløpt avkastning (andelsrente r)Utbytte på finansielle eiendelerKursdiffera nser Endring urealisert gevinst/tap
Obligasjon Norge
:IN:Alfred Berg Obligasjon-20 492-43 247439 428-298 845
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst:IN:-26 978-47 118481 544-237 183
DNB Obligasjon (III):IN:-15 062-43 546461 863-297 881
Nordea Obligasjon III:IN:-20 818-30 796386 678-184 087
DNB obligasjon 20 (II):IN:-6 061-14 840249 428-57 393
DNB obligasjon 20 (III):IN:17 251--5 80684 291138 627
DNB Kredittobligasjon:IN:-30 702-37 455463 873-296 040
DNB Obligasjon (I):IN:-21 045-23 482312 267-194 859
Obligasjon Global
KLP Obligasjon Global II:IN:---67 292-413 654
Payden Global Short Bond Fund:IN:---3 137-31 267
Aksjefond Norge
Arctic Norwegian Equities Class D:IN:-----195 750
Danske Invest Norske Aksjer Inst I:IN:-----272 630
KLP AksjeNorge Indeks II:IN:-----192 577
Aksjefond Global
KLP AksjeVerden Indeks:IN:-----171 699
Pengemarked
Holberg Likviditet:IN:-14 704-69 46330 198243
Danske Invest Norsk Likviditet Inst.:IN:4 31061 416---980
Storebrand Likviditet:IN:-9 927-74 60435 902-
:BLUE:-144 22861 416378 7453 015 901-2 705 975