Note 16
Driftskostnader

20182017
Lokaler og inventar3 672 0623 485 406
Kontorrekvisita, tlf., porto m.m.980 179912 128
IT-kostnader1 669 6993 017 418
Tap av fordringer121 5051 161 531
Endring i avsetning tap av fordringer-120 000-920 000
Øvrige driftskostnader1 479 6611 684 861
Sum driftskostnader:BLUE:7 803 1069 341 344
Tapsført pensjonspremie42 780943 035
Tapsført pensjonskrav90 166220 646
Innkommet tidligere tapsførte fordringer-11 442-2 150
Sum tap av fordringer:BLUE:121 5051 161 531