Note 6
Bankinnskudd, trekkrettigheter

20182017
Bankinnskudd, klientkonto kapitalforvaltning298 7371 248
Bankinnskudd DnB30 844 03028 510 851
Bankinnskudd Norges Bank-186 343 167
Depositum leie Anthon B Nilsen16 03616 020
Sum Bankinnskudd og kontanter:BLUE:31 158 803214 871 286

BUNDNE MIDLER
Herav utgjør bundne midler kr. 27 448 344