Note 3
Kundeutfordringer

Kundefordringer2018:BLUE:2017
Kundefordringer til pålydende1 789 4212 468 292
Avsetning til tap på kundefordringer-1 060 000-1 180 000
Sum kundefordringer729 4211 288 292

Det er foretatt en avsetning for tap på fordringer som er basert på fordringer som er forfalt med over 90 dager, da disse anses som usikre.