Presentasjon av styre

Finn Melbø

Styrets leder

Direktør i Statens pensjonskasse siden 2008

Utdannet cand.polit.og cand. paed. ved Universitetet i Oslo. Melbø har lang erfaring som leder i både kommunal og statlig sektor. Fra 1993 til 2002 var han avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. I 2003 ble han ekspedisjonssjef i arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, der han arbeidet til 2008.

Tor Kristoffersen

Styremedlem

Regionleder for Fjord1, representerer NHO Sjøfart

Utdannet ved Sjøkrigsskolen, operativ samfunnsfaglig linje. Representerer rederienes organisasjoner.

Hellen Solhaug

Styremedlem

Saksbehandler i Norsk Sjømannsforbund

Spesialområdene pensjon, skatt og personskadeerstatning. Utdannet cand. mag. fra Universitetet i Oslo og Norges kommunalhøgskole. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.

Kristine Godal Mohr

Styremedlem

Rådgiver i Norges Rederiforbund

Utdannet Cand.Polit-grad fra Universitetet i Bergen med hovedfag i sosiologi. Representerer rederienes organisasjoner.

Hege-Merethe Bengtsson

Styremedlem fra 01.08.2018

Generalsekretær og advokat for Det norske maskinistforbund, DNMF

Utdannet cand. jur. med spesialisering innen internasjonal privatrett og EU- lovgivning. Advokatbevilling og offentlig godkjent rettsmekler. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.

Finn Melbø

Styrets leder

Direktør i Statens pensjonskasse siden 2008

Utdannet cand.polit.og cand. paed. ved Universitetet i Oslo. Melbø har lang erfaring som leder i både kommunal og statlig sektor. Fra 1993 til 2002 var han avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. I 2003 ble han ekspedisjonssjef i arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, der han arbeidet til 2008.

Tor Kristoffersen

Styremedlem

Regionleder for Fjord1, representerer NHO Sjøfart

Utdannet ved Sjøkrigsskolen, operativ samfunnsfaglig linje. Representerer rederienes organisasjoner.

Hellen Solhaug

Styremedlem

Saksbehandler i Norsk Sjømannsforbund

Spesialområdene pensjon, skatt og personskadeerstatning. Utdannet cand. mag. fra Universitetet i Oslo og Norges kommunalhøgskole. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.

Kristine Godal Mohr

Styremedlem

Rådgiver i Norges Rederiforbund

Utdannet Cand.Polit-grad fra Universitetet i Bergen med hovedfag i sosiologi. Representerer rederienes organisasjoner.

Hege-Merethe Bengtsson

Styremedlem fra 01.08.2018

Generalsekretær og advokat for Det norske maskinistforbund, DNMF

Utdannet cand. jur. med spesialisering innen internasjonal privatrett og EU- lovgivning. Advokatbevilling og offentlig godkjent rettsmekler. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.