Nøkkeltall

Regnskap

20182017201620152014201320122011
INNTEKTER I ALT (mill. kr.):BLUE:1 0019621 0501 1551 1671 1781 2541 517
Herav premie fra arbeidstaker334317336353350341306289
Herav premie fra rederier620587643723728706640596
Herav andre inntekter13964356
Herav tilskudd fra staten (§ 15)465362718190100108
Herav garantitilskudd (§ 8)-----26215516
Herav korrigering beregnet tilskudd-----8-19-6
Herav finansnetto-1114577
:BLUE:KOSTNADER I ALT (mill. kr)1 0111 0211 0491 0941 1281 1781 2541 517
Herav pensjoner9619751 0051 0401 0831 1371 2091 467
Herav tilbakebetaling av premie141189671014
Herav administrasjon3635364439333536
:BLUE:RESULTAT (mill. kr)-10-6016139---
:BLUE:FOND I ALT (mill. kr)218227287286225186186186
Herav grunnfond-186186186186186186186
Herav reguleringsfond2184110110039---