Slik så 2018 ut for våre medlemmer

27 386
Aktive medlemmer

6 813
pensjonister

Utviklingen de siste 5 årene

Yrkesaktive

I pensjon

Hvor befant de seg?

Offshore

Passasjerskip og ferger

Flyttbare innretninger

Tradisjonell skipsfart

Fiske og fangst

Fordeling på segment
Aktive medlemmer

Hvor er de fra?

Hordaland
1 053 pensjonister

Møre og Romsdal
972 pensjonister

Rogaland
683 pensjonister

Nordland
610 pensjonister

Vestfold
592 pensjonister

Trøndelag
374 pensjonister

Troms
313 pensjonister

Aust-Agder
310 pensjonister

Vest-Agder
281 pensjonister

Sogn og Fjordane
241 pensjonister

Østfold
196 pensjonister

Akershus
181 pensjonister

Oslo
157 pensjonister

Telemark
135 pensjonister

Finnmark
109 pensjonister

Buskerud
96 pensjonister

Oppland
41 pensjonister

Hedmark
37 pensjonister

Svalbard og Jan Mayen
8 pensjonister

Totalt i Norge
6 389 pensjonister

Fra utlandet
424 pensjonister

Fordeling av premieinntekt

Arbeidsgiver

Arbeidstaker

(Beløp i mill. kroner)

Pensjonsutbetalinger

Utbetalinger

PTS har hatt god måloppnåelse i 2018

Et gledelig trekk i 2018 er at antall yrkesaktive har steget. Mens deler av 2017 var preget av nedgang i den yrkesaktive medlemsmassen, spesielt i offshoresektoren, så vi i 2018 en økning i aktive medlemmer. Nivået ligger for alle måneder over nivået i 2017.

Les beretning Se video

EFFEKTEN AV
DIGITALISERING

Over 80 % pensjonssøknader
mottatt via PTS.no

Saksbehandlingstid redusert
fra 3 mnd til under 1 mnd

100% av premieoppgaver mottat via PTS.no

Se alle nøkkeltall